שיכבה י'

שפת הקולנוע

מילון מושגים 1

מילון מושגים 2 

מבע קולנועי רשימת סצנות

אור ותאורה

בימוי מיזאנסצנה

הדיאלוג והמיזאנסצנה

לתלמיד – מושגים בעריכה

מבוא לעריכה

עריכה אנליטית

העריכה – מושגים

פס קול – לתלמיד

סגנונות עריכה

נושאים למבחן בעריכה ופס-קול

הנחיות וחומרי לימוד למבחן רבעון א מחצית א תשע"ז

הסיפור הקולנועי

נקודת המבט – הסיפור הקולנועי

לתלמיד – הקונפליקט

הדיאלוג והמיזאנסצנה

תסריט המבנה הקלאסי

האקספוזיציה השווה בין שני סרטים

אפוקליפסה עכשיו האקספוזיציה

בצהרי היום האקספוזיצי

בימוי מיזאנסצנה

הדיאלוג והמיזאנסצנה(1)

מאגר נושאים למבחן כולל הנחיות

הנושאים לבוחן רבעון ג תשע"ו

סצנות לניתוח – המבע הקולנועי והמיזאנסצנה

המיזאנסצנה האזרח קיין

יסודות המיזאנסצנה

נקודת המבט לתלציד תשע"ד

הדיאלוג והמיזאנסצנה

נקודת המבט אורות הכרך

אני והחברה סצנת המימייה

הסנדק-סצינת הטבילה

הז'אנר

הדיאלוג והמיזאנסצנה(1)

סיכום הז'אנר-לתלמיד

סרט הגנגסטרים-לתלמיד תשעה

הסנדק-טבלת סיכום,תשעז

ז'אנר הגנגסטרים-דף עבודה-תשעז

סגנונות בימוי

לתלמיד שש עשרה מתוקן מהמסילה

16 מתוקן לואץ

טבלת השוואה בין הסגנונות

בצהרי היום

בצהרי היום מערבון בסגנון הקלאסי

הסנדק-הסגנון הקלאסי

הטוב הרע והמכוער כסרט פורמליסטי

רשימת סרטים מתקופת הראינוע וראשית הקולנוע-לינקים

קישורים לסרטים תולדות הקולנוע

אור ותאורה