לוח הודעות

שבוע הגלישה הבטוחה

במסגרת שבוע גלישה בטוחה על כל המורים להכנס לשלושת הסביבות האלה, לבחור פעילות אחת שתתאים לכתתם.
על כל מורי בית הספר להיכנס לסביבות הבאות:
א. המרחב הפדגוגי
ב. הקטלוג החינוכי
ג. 70 שנה למדינת ישראל
לבחור פעילות אחת לכיתתם בכל נושא שהוא שנראה להם.
לאחר מכן המורים יצטרכו למלא משוב בטופס גוגל. במשוב ישאלו על שמם, המייל שלהם ושם הפעילות שבחרו, בלבד.

קרא עוד