שיכבה י"ב

4.1.1. קולנוע טרום מדינה

זאת היא הארץ 1935-לתלמיד

נתן אקסלדוד ויומני כרמל

4.1.2  דמותו של הצבר בשנות ה-50

הם היו עשרה-לתלמיד

קולנוע לאומי והנרטיב הציוני

הנרטיב הציוני והקולנוע הלאומי בעשור הראשון

הוא הלך בשדות-מערכי שיעור וסיכומים לתלמיד

 

4.1.3  שנות ה-60: סרטים המייצגים רבדים חברתיים/תרבותיים

מנחם גולן-אלדורדו -לתלמיד

אפרים קישון-ארבינקא

קבצים מצורפים
 
    לינק להורדת תיק הפקה לסרט הגמר