מדעי הטכנולוגיה

אתר לימודי מדעי הטכנולוגיה שיכבה י'

חוברת משימות

תכנית הלימודים

 

url="https://nhs.org.il/wp-content/uploadfiles/sites/172/2017/11/משימה-התפלת-מים.ppt" download="all" viewer="microsoft"]