שיכבה ח'

שכבה ח
שלום לתלמידי שכבה ח' היקרים. הימים ימי קורנה ואנחנו כאן יחד יכולים להמשיך ללמוד בשיטות אחרות וכך לעבור את המצב החדש בקלות

Ο תערובות 

הכרת נושא התערובות 

מחכות לכם 2 משימות בילקוט הדיגיטלי בנושא תערובות והפרדתן ברמה היישומית: "אוצרות מים המלח" ו"מכינים צבעי מים"

⇐ קישור לילקוט הדיגיטלי