פרוייקט יריד מדעים בשכבה ח'

תלמידי ח' יתחלקו לקבוצות מחקר כל קבוצה תציג את המחקר שלה