לשון

שכבה יא

הבנה והבעה:

מערכת הצורות:

שם המספר שם – תרגילים  הסברים  -תצורת השם מושגי יסוד פועל תרגילים פועל – הסברים תשובות לתרגילים בחוברת העבודה

שם המספר, אותיות השימוש ומילות יחס

שם-עצם בגזרות שם המספר, אותיות השימוש ומילות יחס שוואים ודגשים

זיהוי בניינים, זמן וגוף תשובות לדף תרגול

פתרונות לחוברת תשעז

שם המספר ואותיות השימוש תרגיל ופתרונות   דרכי תצורת השם

תרגיל עיצור תנועה אם קריאה שוואים דגשים

  חפן וחפיצ

מאפייני הבניינים – טבלה

 יא2 הכנה למבחן מחצית 2
שם המספר – עבודה

תרגיל שם עצם בגזרות השונות

שמות עצם טבלה בגזרות השונות   .מרובעים שלמים ותופעות – תשובות  
פתרונות לעבודה בשם המספר   צורן נטייה וצורן גזירה   חפן – תרגיל ותשובות גזרת המרובעים  
 

שם עצם בגזרות 

    תרגיל ותשובות חפן חפיצ שלמים    
  שמות ופעלים     נפיו גזרת נחי לא  
  בינוני ושם פעולה     תרגיל ותשובות שלמים מרובעים נפא חפן חפיץ נלא נליה נפיו גזרת נלי  
 

שם – תרגיל בסיס וצורן, הלחם

    נעוי תרגיל ותשובות גזרת נפי  
 

שמות עצם בגזרות השונות- תרגיל

    עו, נפיו גזרת נעו  
        תרגיל נעוי גזרת הכפולים  
        גזרות שונות פברואר 16 סיכום הגרוניים  
        עו מול עע תרגיל ותשובות(1) שורשים תנייניים – הסבר  
        הגרוניים תרגיל ופתרונות טבלת שורשים תנייניים  
        גזרת הכפולים תרגיל ותשובות שורשים גזורי שם  
        נעוי עע תרגיל ותשובות    
        כפולים ועו תרגיל ותשובות    
        כל הגזרות    
        מספר גזרות    
        פועל – כל הגזרות    
        הכנה למבחן מחצית ב    
        שאלות בנוסח הבגרות    
        אבחנה בין פעלים דומים    
        שורש תנייני – הסבר ותרגיל    
        שורשים תנייניים תרגיל    
        תרגול בנוסח הבגרות