לוח צלצולים והפסקות

שיעור

משעה

עד שעה

בוקר טוב
8:30
8:45
שיעור ראשון
8:45
9:30
שיעור שני
9:30
10:15
הפסקה
10:15
10:30
שיעור שלישי
10:30
11:15
שיעור רביעי
11:15
12:00
הפסקה
12:00
12:30
שיעור חמישי
12:30
13:15
שיעור שישי
13:15
14:00
הפסקה
14:00
14:15
שיעור שביעי
14:15
15:00
שיעור שמיני
15:00
15:45