הערות כלליות

הערות כלליות לעריכת עבודת גמר

 עיצוב דפי העבודה חייב להיות על-פי הדף של ההנחיות.

 v.   אישורים לכריכת העבודה ולצילומה יינתנו על-ידי עדה רק לאחר הגשת הערכת החונך. הערכת החונך תוגש לעדה בטופס פנימי של בית-החינוך.

 v   יש להקפיד על רווח של 4 ס"מ מצד ימין בכל עמוד, כדי שאפשר יהיה לכרוך את העבודה.

יש להקפיד על רווח כפול בין השורות ולא יותר מ- 25 שורות בעמוד.

 v   את דף תוכן העניינים יש לכתוב בעזרת סגנונות וכלים אוטומטיים של וורד.

 v    גודל האותיות (12 או 14) וסוגן חייב להיות זהה בגוף העבודה. כלומר, גודל אחד וסוג אחד לשם ראש-הפרק, וסוג אחר לתת-ראשי הפרקים.

יש להקפיד בעבודה על סימני הפיסוק על-פי כללי התחביר, וכללי הכתיב חסר הניקוד. חובה, להיעזר במורות הלשון וההבעה כדי שיעשו הגהה לפני ההדפסה הסופית.

v  אין לכתוב קיצורים (ע"מ – על-מנת, ע"י – על-ידי) אלא את הצורה המלאה.

כמו-כן, יש להקפיד לכתוב מספרים מימין לשמאל כמו:

בין השנים 1948 – 1994, או עמודים 2 – 15 וכו'.

 v   בגוף העבודה יש להקפיד על מראי מקום מדוייקים שיהיו מותאמים לפריטים בביבליוגרפיה. נספחים – צילומים, ראיונות וכו' בסוף העבודה לאחר הביבליוגרפיה.

אך אפשר לשלבם בגוף העבודה על פי הצורך.

 

בשאלות נוספות אפשר לפנות לעדה.