ידיעות נוספות

ימי הערכות תשע"ט

17 באוגוסט 2018

"הוראה הוא המקצוע המלמד את כל שאר המקצועות"
(אנונימי)

ימי היערכות
לקראת שנת הלימודים תשע"ט
בית החינוך "נופי הבשור"