טופס חזון בית ספרי

בהקלקה על הקישור המצורף תפתח טיוטת החזון הבית ספרי, אתם מתבקשים להתייחס ולמלא את הטופס.

ידיעות נוספות

ימי הערכות תשע"ט

17 באוגוסט 2018

"הוראה הוא המקצוע המלמד את כל שאר המקצועות"
(אנונימי)

ימי היערכות
לקראת שנת הלימודים תשע"ט
בית החינוך "נופי הבשור"