ברוכים הבאים למרחב

למידה בחירום

התנהגות בעת חירום

לפניכם התרחישים השונים שעלולים ליפול עלינו.

חשוב לדעת כיצד להתנהג בעת התרחשותם. חשוב לשנן  לתלמידים ולחזור על כך מדי פעם!

"צבע אדום" – ירי קסאם/פצמ"ר

בכיתות האם – נשארים בכיתה. יורדים אל מתחת לקו החלונות.

בחוץ – רצים אל המיגונית הקרובה או לבניין הקרוב.

בסדנאות שבגוש כיתות – יוצאים לפרוזדור.

אין לעזוב את המיגון במשך 10 דקות לפחות! יש לחכות להנחיות במערכת הכריזה.

חדירת מחבל לתחום בית הספר

בכיתה – נעילת דלתות וחלונות. יש לחסום את הפתחים בעזרת שולחנות.

ישיבה על הרצפה בצמוד לקירות. אם חדר מחבל לכיתה- יש להישמע לו!

בחוץ – להימלט. אם ניתן – לעזוב את תחום ביה"ס, אם לאו – לתפוס מחסה.

להמתין להנחיות במערכת הכריזה.

ירי מנשק קל

בכיתה – להיצמד לקיר פנימי ולשבת על הרצפה.

בחוץ – לתפוס מחסה במבנה קרוב, להיצמד לקיר פנימי, נמוך ככל האפשר.

להמתין להנחיות במערכת הכריזה.

פינוי בית הספר

כשתושמע במערכת הכריזה הוראה לפנות את בית הספר, יש להישאר בכיתות ולהמתין להוראות!

הפינוי יתבצע דרך בניין ההנהלה כשילדי ישוב אחרי ישוב יוזמנו להגיע אל ההנהלה ויופנו לאוטובוס שלהם שימתין ביציאה מחדר המורים.

לכל אוטובוס יוצמדו שני מבוגרים אשר מלווים את האוטובוס עד להורדת התלמיד האחרון!

רעידת אדמה

המקום הבטוח ביותר הוא בחוץ!!! מי שנמצא במבנה, ימהר החוצה, ישכב על הארץ, הרחק מעצים, עמודי חשמל או חפצים מסוכנים אחרים.

ההגנה הטובה ביותר היא ידיעת התרחישים, שינונם לתלמידים ושמירה על כוננות! …ושלא נדע…

קישור ללמידה בחירום במשרד החינוך

עדכוני חירום שכבה ז

שימו לב,בישובים הבאים לא מתקיימים לימודים בבתי הספראופקים, אשדוד, אשכול, אשקלון, באר שבע, בני שמעון, גן יבנה, חוף אשקלון, נתיבות, קריית גת, שדות נגב יש לפעול לפי נוהל למידה מרחוק בשעת חירום אמת . ביומיים הראשונים תתקיים פעולת הפגה  נעדכן בהמשך . 

עדכוני חירום שכבה ח

שימו לב,בישובים הבאים לא מתקיימים לימודים בבתי הספראופקים, אשדוד, אשכול, אשקלון, באר שבע, בני שמעון, גן יבנה, חוף אשקלון, נתיבות, קריית גת, שדות נגב יש לפעול לפי נוהל למידה מרחוק בשעת חירום אמת . ביומיים הראשונים תתקיים פעולת הפגה  נעדכן בהמשך . 

עדכוני חירום שכבה ט

שימו לב,בישובים הבאים לא מתקיימים לימודים בבתי הספראופקים, אשדוד, אשכול, אשקלון, באר שבע, בני שמעון, גן יבנה, חוף אשקלון, נתיבות, קריית גת, שדות נגב יש לפעול לפי נוהל למידה מרחוק בשעת חירום אמת . ביומיים הראשונים תתקיים פעולת הפגה  נעדכן בהמשך . 

עידכוני חירום שיכבה י

שימו לב,בישובים הבאים לא מתקיימים לימודים בבתי הספראופקים, אשדוד, אשכול, אשקלון, באר שבע, בני שמעון, גן יבנה, חוף אשקלון, נתיבות, קריית גת, שדות נגב יש לפעול לפי נוהל למידה מרחוק בשעת חירום אמת . ביומיים הראשונים תתקיים פעולת הפגה  נעדכן בהמשך . 

עדכוני חירום שיכבה י"א

שימו לב,בישובים הבאים לא מתקיימים לימודים בבתי הספראופקים, אשדוד, אשכול, אשקלון, באר שבע, בני שמעון, גן יבנה, חוף אשקלון, נתיבות, קריית גת, שדות נגב יש לפעול לפי נוהל למידה מרחוק בשעת חירום אמת . ביומיים הראשונים תתקיים פעולת הפגה  נעדכן בהמשך . 

עדכוני חירום שיכבה י"ב

שימו לב,בישובים הבאים לא מתקיימים לימודים בבתי הספראופקים, אשדוד, אשכול, אשקלון, באר שבע, בני שמעון, גן יבנה, חוף אשקלון, נתיבות, קריית גת, שדות נגב יש לפעול לפי נוהל למידה מרחוק בשעת חירום אמת . ביומיים הראשונים תתקיים פעולת הפגה  נעדכן בהמשך .