כתה ח' 4 בתיה שמואלי

גבעת היונה באשדוד

מבוא כלשהו