מחשבת ישראל

מחשבת

מחשבת ישראל, תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ז (2017-2018): בית החינוך "נופי הבשור

כללי: מחשבת ישראל הוא מקצוע למידה ממדעי הרוח. הוא עוסק בהיסטוריה של הרעיונות הקשורים בהיסטוריה, התרבות והדת היהודית. המעשה הלימודי עיקרו הוא קריאה ודיון בטקסטים מהעבר היהודי.

המעשה החינוכי הינו היכולת להביע עמדה מנומקת ביחס לנלמד, להשתתף בדיונים כיתתיים, והרחבת הידע והקשר האישי לעבר (שיחות מעניינות בארוחת הערב).  

תכנית הלימודים – כתה ט'

נושא שנתי: לימוד סוגיות יסוד במחשבת ישראל.

נושאי המשנה: בין מקרא למחשבת ישראל, הלכה: תורה שבעל פה ותורה שבכתב,  ספרים חיצוניים, אסלאם ונצרות, היחס למדינת ישראל, דילמה מוסרית וחגים, לימוד משניות וכתיבת עבודה חקר.

הכרת הרצף הסיפורי של המקרא. דרך הערכה: בוחן.

תורה שבכתב ותורה שבעל פה: לימוד חוק מקראי והפרשנות שניתנה. דרך הערכה: כתיבת מצגת על חוק מקראי אחר ופרשנותו.

נצרות ואסלאם: היסודות לפרשנויות השונות. דרך הערכה: קריאה בקוראן והשוואה לממקרא ולמדרש.

ספרים חיצוניים. דרך הערכה: עבודה מסכמת כללית על הספרים החיצוניים.

היחס למדינת ישראל: חרדים, דתיים, מסורתיים וחילוניים. דרך הערכה: עבודה על מגלית העצמאות.

סיכום השנה על ידי לימוד של דילמה מוסרית "לא תעמוד על דם רעך": ויקרא י"ט, רמב"ם היד החזקה, ספר החינוך, חוק הכנסת תשנ"ח, והרדב"ז.

 חגים: כל חג מקבל שיעור אחד, מלבד חנוכה שבו הלמידה ארוכה יותר ומקיפה את המקורות השונים.

לימוד משניות: קריאה במסכת אבות

עבודת חקר: בהתאם להחלטת המורה הכיתתי, כתיבת עבודה בהתאם לכללים המפורטים.

 

תכנית הלימודים – בחטיבה העליונה

כתה י'

א) ספר הלימוד "בחרת בחיים" העוסק בדילמות של ערך החיים והשתקפותם במקרא, במחשבת ישראל ובמקורות חוץ-יהודיים (נצרות, אסלאם ופילוסופיה כללית)

ב) "חלונות חג": לימוד לפי החגים מתוך חומר ערוך ומוכן על סוגיות שעולות מתוך החגים.

דרכי הערכה  בכתה י'

1. ביחידת לימוד זו (3 ש"ש) 70% מחומר הלימודים הוא חובה ו-30% – בחירה והעשרה.

2. במשך השנה יתקיימו מבחנים ועבודות וסיור, שיהוו חלק מציון הערכה הבית ספרי (70%, לפי הנחיות המפמ"ר) מהציון הכולל בבגרות.

3.

 

 

כתה י"א

טקסט מימי הביניים – קריאה ולימוד מתוך הספר "שמונה פרקים" של רמב"ם/הטוב והרע במחשבת ישראל, לפי ספר הלימוד בנושא.

דרכי הערכה  בכתה י"א

בחינת בגרות חיצונית בסיום השנה (30%).

כתה י"ב

קריאה בטקסט "ספר להגנת הדת הבזויה" של רבי יהודה הלוי. לפי ספר הלימוד "משנתו ההיסטורית של ריה"ל"

דילמות של זהות – לימוד מתוך ספר הלימוד "מעגלי שייכות".

בחינת בגרות פנימית בסיום השנה.

 

דרכי הערכה  בכתה י"א

בחינת בגרות פנימית בסיום השנה, כחלק מהערכה הבית ספרית (70%)