חינוך חברתי ערכי

 

 

תכנית שנתית

תכנית חינוך חברתי הכוללת התייחסות לאירועי לוח שנה, טקסים, ייעוץ, הכנה לצה"ל, מעורבות חברתית, טיולים, סל"ת, פעילויות חברתיות שכבתיות, אירועי ביה"ס.