שעות פתיחת מחסן ציוד

שעות הפתיחה של מחסן ציוד תשע"ו:

יום ראשון 8:30-10:30

יום שלישי 7:30-14:00

יום חמישי 12:30-14:30

הזמנות יש לשים בשקית המוצמדת לדלת חדרו של ישראל.

עפרה בן נתן 050-5531041