מחנכי כתות בחטיבה העליונה

מחנכי כתות בחטיבה העליונה

הכתה

המחנך

ישוב

טלפון

מייל

י' 1 – מב"ר

ליאת אצילי

ניר עוז

054-7916890

liliatzili@gmail.com

י' 2 – ל"ב

דליה דוידסקו

צאלים

052-3575317

Daliad489@gmail.com

י' 3

סער אלטמן

ניר יצחק

052-4269150

saaraltman@gmail.com

י' 4

הדר חורש מ. שכבה

עין הבשור

052-3127788

Horesh1971@gmail.com

י' 5

עומר כהן

נחל עוז

054-7917249

Omercohen76@gmail.com

י' 6 – חנ"מ

הדס מטרי

יתד

054-2273772

Hadas_ba@yahoo.com

י' 7

דני גלילי

נירים

054-7916484

dannygalily@gmail.com

י"א 1 – מב"ר

שרית אלקיים מ. שכבה

עין הבשור

050-7567120

Saritelkayam79@walla.com

Sariti1203@gmail.com

י"א 2 – ל"ב

גלדיס חנצס

ניר יצחק

052-4269062

litogladys@gmail.com

י"א 3

הראש אורית

רתמים

052-4239846

oritzem@gmail.com

י"א 4

גולדברג גולן

גבולות

054-7919026

dodscoti@hotmail.com

י"א 5

לוין לימור

ניר יצחק

052-4269570

limorlevin9624@gmail.com

י"א 6 – חנ"מ

הדס וסרברג

תדהר

052-3240224

hadaswasserberg@walla.com

י"א 7

מזי סרפרז

מסלול

052-6492626

Sarafraz510@bezeqint.net

י"א 8

גליה הלר קרמר

נירים

054-7916386

Galia_hk@walla.com

י"ב 1 – מב"ר

טניה סמיצ'קו

אופקים

054-4963054

Simichko1979@walla.com

י"ב 2 – ל"ב

ענת זלטמן מ. שכבה

גבולות

054-7919058

anatzaltman@gmail.com

י"ב 3

בתיה מירזאייב

שדי אברהם

050-5664241

Mirzaev.b@gmail.com

י"ב 4

רומן רוגינסקי

גבולות

052-6321464

Roman.roginski@gmail.com

י"ב 5

בויום איילת

בארי

054-7918372

Ayeletgil7@gmail.com

י"ב 6 – חנ"מ

מעין נחומוביץ

עין הבשור

054-7919889

maayannoch@gmail.com

י"ב 7 – חנ"מ

יעל ארז

סופה

052-8817976

Yael_e@walla.co.il

י"ב 8

דניאלה בר-צור

בארי

054-7918454

barakdaniella@gmail.com